Боклуци

Posted by on Nov 27, 2012 in Априлци, Борима, Голяма Желязна, Дебнево, Добродан, Новини, Орешак, Социални, Шипково | 0 comments

Донка Михайлова предложи да се освободят от такса битови отпадъци юридическите лица с нестопанска цел, но за сметка на това да се вдигне таксата за гражданите. Ако това се приеме, въпросната такса няма да заплащат читалища, спортни клубове,...

Read More

Отвориха дом за стари хора

Posted by on Nov 19, 2012 in Добродан, Новини, Социални | 0 comments

Новият общински социален дом за стари хора в с. Добродан.   Конкурсът за директор на дома спечели Невена Балевска, икономист по професия, която вече подписа договора си; назначени са и останалите седем човека персонал. В социалното заведение...

Read More
Download mp3