Важни телефонни номера:

Дежурен в Община Троян:  0670 / 6 80 50

Полиция: 166 (избира се безплатно)

Комисия за защита от дискриминация: 068/602 868

 


 

Детски градини на територията на община Троян

“Синчец”: 0670 / 64018, 64019
“Здравец”: 0670 / 64370
“Осми март”: 0670 / 63496, 62201
“Мир”: 0670 / 64351
“Буковец”: 0670 / 64671
 


 

Училища на територията на община Троян

НУ “Св.св.Кирил и Методий”: 0670 / 62776, 62314

НУ “Христо Ботев”: 0670 / 62713, 0886 / 435482

ОУ “Иван Хаджийски”: 0670 / 62714, 62715

СОУ “Васил Левски”: 0670 / 62772, 64287; 0887 / 367661

СОУ “Св. Климент Охридски”: 0670 / 65716, 64224

Професионална гимназия по механоелектротехника: 0670 / 62413, 62765; 0888 / 256428

НГПИ “Проф. Венко Колев”: 0670/ 63411, 64761

ОУ “Васил Левски” – с. Борима: 06953 / 451, 452

ОУ “Христо Ботев” – с. Врабево: 06954 / 2001, 2114; 0887 / 896962

ОУ “Любен Каравелов” – с. Дебнево: 06959 / 2282, 2320; 0884 / 757466

ОУ “Васил Левски” – с. Орешак: 06952 / 2557, 2447; 0896 / 811097

ООУ “Никола Войновски” – с. Шипково: 06966 / 2361; 0886 / 439416

СОУ “Васил  Левски” – с. Черни Осъм: 06962 / 2288, 2338; 0877 / 242948
 


 

Община Троян – Администрация

Длъжност / Отдел Телефонен номер
Кмет 68 001
Фин. одит 68 002
Туризъм 68 003
Култура 68 004
Юристи 68 005, 68 047
Общински съвет – секретар 68 006
Председател Общински съвет 68 007
Зам. кмет по икономическите въпроси 68 008
Сътрудник на кмета 68 009
Зам. кмет по социалните въпроси 68 011
Образование 68 012, 68 053
Н-к отдел “ОС” 68 013
Главен архитект 68 014
Н-к отдел “ГА и контрол ТСУ” 68 015
Директор на дирекция “Планиране и инвестиционна политика” 68 016
Връзки с обществеността 68 017
Н-к отдел “ИИ” 68 018
Техници 68 019, 68 055
Селско стопанство ОС 68 021, 68 056
Каса 68 022
Н-к отдел “Счетоводство” 68 023
Отдел “Бюджет и ТРЗ” 68 024, 68 057
ОМП Гражданска защита 68 025, 68 062
Екология 68 026
Счетоводство 68 027, 68 058
Отдел “Инженерна инфраструктура” 68 028, 68 061
Отдел “Кадастър и регулация” 68 029, 68 030
Отдел “ГА и КТСУ” 68 031, 68 059
Директор “Планиране и инвестиционна политика” 68 032
Секретар на Община Троян 68 033, 68 086
Жилищна политика 68 034
Протокол; Системен администратор 68 035
Информационен център 68 036, 68 037, 68 038, 68 039
Началник отдел “ИООУ” 68 040
Гражданско състояние 68 041
ЕСГРАОН 68 042
Транспорт 68 043
Дежурен 68 044, 68 045
Военен отдел 68 046
Портал, информация 68 050

 


 

Общинска администрация

 

НАСЕЛЕНО МЯСТО КМЕТ СЛУЖЕБЕН ТЕЛЕФОН
Бели Осъм Иван Бочев Драголов 06965/ 22-12
GSM: 088/5 880 311
Борима Смаил Шукриев Афъзов 06953/ 24-17
GSM: 088/5 880 316
Врабево Радион Стефанов Стратев 06954/ 22-33
GSM: 088/5 880 328
Голяма Желязна Иван Кирилов Христов 06957/ 22-66
GSM: 088/5 880 334
Дебнево Богдана Пенкова Иванова 06959/ 23-63
GSM: 088/5 880 337
Калейца Ренета Стефанова Варчева 06967/ 23-20
GSM: 088/5 880 347
Орешак Христо Стойков Терзиев 06952/ 23-12
GSM: 088/5 880 351
Черни Осъм Кирил Иванов Захариев 06962/ 22-33
GSM: 088/5 880 406
Шипково Минко Петков Станчевски 06966/ 24-30
GSM: 088/5 880 411

 

 

НАСЕЛЕНО МЯСТО КМЕТСКИ НАМЕСТНИК СЛУЖЕБЕН ТЕЛЕФОН
Балабанско Николай Милков Добрев 069615/ 222
GSM: 088/5 880 417
Балканец Боряна Въчева Стефанова 06963/ 23-98
GSM: 088/5 880 442
Белиш Тодор Минков Радевски 06960/ 322
GSM: 088/5 880 449
Горно Трапе Магдалена Минкова Цвяткова 069614/ 234
GSM: 088/5 880 455
Гумощник Тошка Стефанова Пенчева 06950/ 22-33
GSM: 088/5 880 464
Добродан Мариана Добрева Ангелова 06968/ 22-68
GSM: 088/5 880 341
Дълбок дол Дилян Минков Дамянов 06955/ 22-33, 22-21
GSM: 088/5 880 344
Ломец Пламен Цочев Цвятков 06956/ 23-15
GSM: 088/5 880 348
Патрешко Михаил Пламенов Динчев 06952/ 25-90
GSM: 088/5 880 465
Старо село Красимира Радкова Дочева 069616/ 323
GSM: 088/5 880 398
Терзийско Димитрина Дочева Станчевска 069612/ 320
GSM: 088/5 880 405
Чифлик Дочка Георгиева Стефанова 069613/ 225
GSM: 088/5 880 407