Съобщение от Петров в сигнал за медиите:
Има ли “Калинки” и в здравеопазването ?
Наистина има. В гр.Троян д-р Дудевска и д-р Карапанчева са лекарки обявили се за специалисти по белодробни болести на табелки пред домовете си , а д-р Дудевска и във фирмения справочник на гр.Троян.
Това не е истина.Редно ли е да те лекуват лекари , които нямат нужната квалификация , а са се обявили за специалисти.

1

2