ktklzmГлавен учен на великобританското правителство съобщи, че през следващите 25 години ще има много надовнения и катаклизми, заради въглеродния двуокис в атмосферата съобщи BBC. Професор Сър Джон Бедингтън каза, че това ще е неотложно, заради измененията на климата. Ще има повече засушавания и повече наводнения, повече бури и това ще стане в доста кратък срок, предупреди той.

Изпускането на CO2 увеличава глобалните температури. Доказателствата за изменението на климата са недвусмислени допълни той. Друго, което се очаква е разпространение на туберкулозата при едрия рогат добитък. Ще има увеличение на инфекции и никакво подобрение в продължение на четири или пет години.