Пи арът се грижи за името и авторитета на институцията или личността, която представлява.

Той е отговорен, достатъчно информиран и гради положителен имидж на институцията или личността, която представлява. Именно пи арът е връзката между институцията, в случая местната власт, и обществеността – пряко или непряко, използвайки различни информационни канали. Пи арът е човекът, контактуващ с медията и захранващ я с достоверна и официална информация за всяко събитие в организацията, която представлява.

Дейността на един експерт по връзки с обществеността е всеобхватна и разнообразна и съвсем не се изчерпва с всекидневното подаване на информация. Той е едно от действащите лица в организиране на общински прояви, срещи и мероприятия по различни поводи. Пи арът трябва да е изключително добре информиран. От нас се изисква да следим зорко политическата обстановка в страната и извън нея, за да сме добри съветници, когато това се налага. Освен това наша задача е да организираме срещите на политическо ниво с представители на местната и държавната власт и да знаем каква точно е позицията на партията, която подкрепя нашия кмет. Това се налага, защото в България повечето кметове се избират на партиен принцип. Още едно важно правило, за да върви работата добре, е поддържането на добри, приятелски взаимоотношения между кмета и пиара. Те трябва да умеят да общуват помежду си спокойно и без напрежение, да се изслушват, защото само в такъв дух се раждат наистина плодотворни идеи.

Пиарът е творчески, инициативен, експедитивен и комуникативен екип. Ето защо работата ни като специалисти в тази област е не само отговорна и динамична, но и изключително приятна и носеща удовлетворение.

Длъжността пиар уверено и с бързи темпове навлиза в България и става част от работещия свят, хората вече осъзнават важността на един експерт по връзки с обществеността и е повече от сигурно, че тази длъжност ще навлиза все повече и повече в организациите и институциите в страната като неразривна част от структурата им.