Рекламата е най-важното средство за успеха на всеки бизнес. TroyanNews предлага реклама с банери и пиар, като цената за банер на позиите е следната:

Позиция едно: 400 лв на месец

Позиция две: 395 лв на месец

Позиция три: 200 лв на месец

Ако вашта цел е бизнеса ви да е максимално успешен, вие имате нужда от рекламиране, което да достига до най-много потребители в Община Троян и останалата част на страната. TroyanNews е медия, в която имате възможност да рекламирате сред широка аудитория, най-концентрирана в района на Ловешка област. Рекламирането в TroyanNews е успешно не само заради интереса на потребителите, които четат новините ежеминутно след като видят във Facebook най-новите публикации на сайта, статистиката на посещения на TroyanNews за последната половин година показва, че сайта се отваря директно 60% от всички посетители.

Възможностите за реклама в TroyanNews са няколко, една от тях е чрез Уеб банер. За допълнителни въпроси и предложения, които ще ви отправим – свържете се с нас от тук.

Разгледайте позициите за реклама в “TroyanNews.com – Новини от Троян”. За подробности или запитване, свържете се с нас от Контакт или включете вашият бизнес безплатно в каталога на фирмите в Троян.
Разгледайте също възможността за ПР в TroyanNews.com

 

Реклама (от френски réclame от латинското reclamo, „извиквам“) е разпространявана във всякаква форма и с всякакви средства привлекателна информация относно физическо или юридическо лице, стока, идея или начинание, която е предназначена за определен кръг потребители и цели да предизвика, формира или поддържа интереса им към въпросните лица, стоки, идеи и начинания, така че те да могат да се реализират (да бъдат избрани, купени, посещавани, следвани и прочее). рекламата започва да играе съществена роля през XIX-ти и XX-ти век, когато се поставя началото на масовата продукция. Само през 2007 година в световен мащаб за похарчени 385 милиарда долара за целите на рекламата.